مشاوره تلفنی و خرید با 08734266766 و 08734267776

Product was successfully added to your shopping cart.

کمسیون اشتراک گذاری

مشتری گرامی برای هر کالایی توسط لینک معرفی شده ( اشتراک گذاشته شده ) شما خریداری شود پورسانت 40 هزار تومان به شما تعلق می گیرد.- باید قیمت کالای خریداری شده از 800 هزار تومان بالاتر باشد

- برای کالاهای خریداری شده بالاتر از 5 میلیون تومان « 100 هزار تومان پورسانت اشتراک » به شما تعلق خواهد گرفت

- برای کالاهای بالاتر از 20 میلیون تومان « 250 هزارتومان پورسانت اشتراک » به شما تعلق خواهد گرفت